English:

Kathleen Doyle is a designer, director and playwright working in theater, opera, dance and stop motion.   Her work has been seen all over, from Honolulu Theater For Youth to Opera Alaska, from The Spoleto Festival to The San Francisco Opera.  Her designs have been seen all over the city from Jazz at Lincoln Center to La Mama, from H.E.R.E. to New York City Center, from The The New Ohio to The New Victory.  Her builds have also been seen all around, from Walt Disney World, Florida, to The Santa Fe Opera.  Her designs have been seen from Sao Paulo, Brazil to Daegu, South Korea.  M.F.A. in Theater Design from N.Y.U.  M.A. in Dramaturgy from Villanova.  Fulbright Scholar to Japan. Fulbright Scholar to China & Hong Kong.  Theater Communications Grant.  LabWorks Artist New 42nd St. Studios/New Victory Theater. Residency with The Thang Long National Water Puppetry Theater.   Member of USA-Local 829. 

Vietnamese:

Kathleen Doyle là một nhà thiết kế trang phục và con rối cho sân khấu, hí viện, nhạc kịch, khiêu vũ, và phim ảnh.  Cô tốt nghiệp từ N.Y.U. với bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật về Thiết Kế Sân Khấu & Điện Ảnh.  Cô cũng có bằng Thạc Sĩ Nghệ Thuật về viết kịch từ Trường Đại Học Villanova . Cô Doyle cũng thiết kế và tạo ra những con rối, mặt nạ, phim bóng và phim hoạt hình. Cô tự hào là một thành viên của USA- Local 829, và là nhà thiết kế thường trú tại Opera Hub . Năm 2001 cô đã được trao học bổng Fulbright để tu nghiệp tại Nhật Bản . Năm 2005 , cô lại được trao học bổng Fulbright để đến Trung Quốc và Hồng Kông. Năm 2012, cô đã đến Sao Paulo, Brazil, để trưng bày thiết kế nghệ thuật của mình tại.  Tại New York, thiết kế của cô đã được triễn lãm khắp thành phố , từ The Second Avenue Dance Company cho đến The 52nd Street Project, từ La MaMa, E.T.C. cho đến Trung Tâm Here Art , từ Hí Viện The Joyce cho đến Jazz tại Trung Tâm Lincoln và Trung Tâm Kennedy.  Cô Kathleen đã đi du lịch khắp thế giới, đến hàng chục quốc gia khác nhau, giữ chức vụ  Đại Sứ Thiện Chí Quốc Tế ở Peru vào năm 2004 , và thông thạo ba ngôn ngữ . Thiết kế của cô đã là phần đặc trưng trong hai tờ báo The Boston Globe và The New York Times . Cô Doyle vừa trở về từ Hàn Quốc, nơi cô thiết kế những con rối và mặt nạ cho một vở nhạc kịch mới . Cô đang chuẩn bị đến Việt Nam để làm việc với Nhà Hát Múa Rối Nước Quốc Gia .

Korean:

캐슬린 도일은 연극, 오페라, 뮤지컬, 무용, 영화에서 의상과 인형을 디자인하는 비쥬얼 스토리 텔러입니다. 캐슬린은 N.Y.U.에서 극장무대 및 영화 디자인으로 M.F.A.를 수여했고, 빌라노바 대학에서 연출 예술법을 추가로 공부하였습니다. 그녀는 또한 인형,꼭두각시인형, 마스크, 실루엣, 스톱 애니매이션 영화에서 디자인과 제작을 하고 있으며  United Scenic Artist로 Opera Hub에서 디자이너로 활동을 하고 있습니다.  2001년도에는 일본 풀브라이트 장학금을 받았으며, 2005년에는 중국, 홍콩에서 풀브라이트 장학금을 수여받았습니다.

2012년, 그녀는 브라질 상파울루에서  에 예술과 디자인의 회고에 참석하였으며 현재, 뉴욕에서 기반을 두며 활동을 하고 있습니다. 그녀의 넘치는 표현력과 디자인은 The Second Avenue Dance Company 부터 52가 프로젝트까지, La MaMa 에서 이곳 아트센터까지, The Joyce극장에서 Jazz at Licoln Center, Kenedy Center까지 뉴욕 도시전체에서 볼수 있습니다.

캐서린은 2004년 페루의 국제 친선 대사로 제직하였으며, 세계 여러나라를 걸쳐 여행하며, 3개 국어를 구사할수 있습니다. 그녀의 디자인은 보스턴 글로브와 뉴욕 타임즈에 실리기도 하였고, 현재 그녀는 새로운 뮤지컬에서 인형과 마스크 디자이너로 한국에 방문하고 있습니다.

Portugues

Kathleen Doyle é uma contadora de histórias visuais: designer figurinista para peças de teatro, óperas, musicais e danças, filmes e televisão.  Kathleen é pós-graduada pela Universidade de Nova York – N.Y.U., com o título de Master of Fine Arts (MFA) em Design de Figurinos para Palco e Filmes, e também possui Mestrado de Artes em Dramaturgia pela Universidade Villanova. Doyle cria e desenvolve bonecos tipo mariontes, silhuetas e vídeos de animação stop-motion. Kathleen é membro do USA-Local 829 e designer figurinista residente da Opera Hub. Em 2001 ela foi premiada com uma bolsa de estudos Fulbright para o Japão e em 2005, para China e Hong Kong. Dentre suas viagens internacionais, em 2004 esteve no Peru e representou o Rotary Internacional como Embaixadora da Boa-Vontade. Em 2012, Kathleen esteve em Rio Claro, interior de São Paulo – Brasil, onde apresentou uma retrospectiva de seu trabalho. Kathleen fala 3 idiomas, inglês nativo, espanhol e português-brasileiro. Residindo em Nova York, seus trabalhos têm sido vistos por toda a cidade: em companhias de dança como a “The Second Avenue Dance Company”, em projetos como o “The 52nd Street Project”, desde a Off-Broadway até apresentações de Jazz no Lincoln Center, etc. Algumas de suas criações também já se foram citadas no “The Boston Globe” e no “The New York Times”.

Espanol:

Kathleen Doyle es una contadora de cuentos, una diseñadora de vestuario para teatro, danza, cine y televisión. Kathleen tiene un Master de la  Universidad de NuevaYork  en DiseñoTeatral para Teatro y Cine y un Master en Artes de la Dramaturgia en la Universidad de Villanova.  Doyle también crea títeres, marionetas, siluetas y cortometrajes de animación stop-motion. Es miembro del sindicato USA-Local 829 y diseñador residente en la Opera Hub. En el 2005, obtuvo una Beca Fulbright para China y Hong Kong. En el 2012, viaja a Sao Paulo, Brasil donde realiza una retrospectiva de su trabajo artístico y de diseño.  Actualmente reside en Nueva York, sus atractivos y expresivos diseños han participado en montajes en toda la cuidad: desde The Second Avenue Dance Company hasta The 52nd Street Project, desde off-Broadway hasta Jazz en Lincoln Center. Kathleen ha viajado por el mundo, a muchísimos países y habla tres idiomas.  Ha sido Embajadora para Goodwill International en Perú en el 2004.  Sus diseños han aparecido en The Boston Globe y en The New York Times.